Näringslivsklimat i topp – igen!

Näringslivsklimatet i Staffanstorp fortsätter att vara i topp i Sverige. Bland 290 kommuner i Svenskt Näringslivs årliga undersökning placerar Staffanstorp sig på åttonde plats, tre placeringar bättre än 2016.

Ett bra näringslivsklimat visar att förutsättningarna för att starta och driva företag i kommunen är goda. I rapporten skriver Svenskt Näringsliv att: ”Mönstret är entydigt. Ju bättre förutsättningar för de lokala företagen, desto mer välmående kommun. Ett blomstrande näringsliv innebär ofta fler jobb, ökad befolkning och bättre kommunal ekonomi.”

Vi kan inte annat än att instämma och tänker därför fortsatt jobba för att företagsklimatet ska vara i toppklass också framöver.

På Svenskt Näringslivs hemsida kan du läsa mer om undersökningen och varför det är viktigt för en kommun att ha ett bra företagsklimat.

https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsklimat/lokalt-foretagsklimat-ranking-2017_684519.html

 

Walk of Hope Staffanstorp

Walk of Hope

Moderaterna i Staffanstorp anordnar Walk of Hope till förmån för forskningen kring barncancer. Målet är att samla in minst 2500 kronor. Arrangemanget är öppet för alla att delta i!

Startplatsen (och målgången) är utegymmet vid Mossen, Gullåkravägen i Staffanstorp. Gångsträckan är ca 2,25 km.

Dag: lördagen den 23 september

Tid: kl. 13.00-15.00

Deltagaravgift: 50 kr

Anmälan och betalning av anmälningsavgiften sker direkt till Barncancerfonden via den här sidan:

https://www.barncancerfonden.se/event/walk-of-hope/anmalan2/walk-of-hope6/

Medborgardialog om nytt badhus

Den 28 november beslutade kommunstyrelsen om att ett nytt badhus ska byggas i Staffanstorp. Byggstart blir 2018 eller i början av 2019. Var det nya badhuset ska ligga och den exakta utformningen är inte beslutad, utan ska föregås av en medborgardialog under början av 2017.

Höjd skolpeng och oförändrad skatt 2017

I slutet av november beslutade kommunfullmäktige över budgeten för kommande år. Den allra största förändringen blir den kraftigt förstärkta skolpengen, det vill säga att de resurser som följer eleverna och går direkt till skolorna blir större.

Medel från centrala konton förs över till skolpengen. För skolorna blir resurstillskottet påtagligt. 25 miljoner kronor kommer skolpengen att ökas under 2017. Effekten av detta blir att mer makt flyttas ut från centrala delar av administrationen till skolorna och rektorerna. Det minskar byråkratin och pengarna hamnar där de gör allra mest nytta, nämligen direkt till skolorna.

Barn- och utbildningsnämndens totala budgetram förstärks med 3,2 % (20 miljoner kronor) jämfört med år 2016. Men lika viktigt som att skjuta till nödvändiga resurser är det att faktiskt att se till att resurserna går till rätt saker och används på bästa möjliga sätt.

Skattemedel ska användas så effektivt det bara är möjligt. Genom att göra det kan kommunalskatten hållas fortsatt låg. Skatten blir oförändrad nästa år.

Med dessa ord önskar Moderaterna i Staffanstorp er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Julhälsning från Moderaterna i Staffanstorp (PDF)

Moderaterna i Staffanstorp

Vi i Moderaterna är stolta över den ständiga utveckling av kommunen som förvandlat Staffanstorp till vad det är idag. De stora och viktiga uppgifterna som kommunen har – skola, barnomsorg, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg – är kärnan i den gemensamma välfärden. Kvalitet, valfrihet, effektivitet och mångfald utgör det fundament som vår politik vilar på.